دیگر

wave
اموزش
12:49
Tarah_graphics
2 بازدید ·   5 ماه ها
بخش دوم بوم ناب ، سنجه های کلیدی
3:42
modir
18 بازدید ·   7 ماه ها
بوم ناب کسب و کار
13:28
modir
25 بازدید ·   7 ماه ها
5 تکنیک برتر مدیریت زمان
00:00
ba1by
57 بازدید ·   8 ماه ها
مفهوم مدیریت زمان
00:00
ba1by
29 بازدید ·   8 ماه ها
آموزش موشن گرافیک
10:05
ba1by
55 بازدید ·   8 ماه ها
بدون برنامه کلیپ حرفه ای بساز ?
8:18
ba1by
83 بازدید ·   8 ماه ها
تبدیل پیج از پرسونال به بیزنس
1:09
ba1by
21 بازدید ·   8 ماه ها
موزیک و عکس و ویدیو خام رایگان ?
9:28
ba1by
17 بازدید ·   8 ماه ها
ایمان به خدا رو دست کم نگیر
0:47
ba1by
57 بازدید ·   9 ماه ها
4 دلیل کم بودن لایک و ویو
1:21
ba1by
24 بازدید ·   9 ماه ها
چرا بازدید استوریام کمه؟!
0:46
ba1by
33 بازدید ·   9 ماه ها
اشتباهات رایج #هشتگ گذاری
2:15
ba1by
102 بازدید ·   9 ماه ها
محتوا باید چکار کنه؟
0:47
ba1by
52 بازدید ·   9 ماه ها
خرررر رویاهاتو بگیر
0:47
ba1by
50 بازدید ·   9 ماه ها